Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1417

РЕШЕНИЕ № 1417
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл-7, ал.2, т.1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Одобрява допълнение към подробна схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ за зона „Б” (пл.Свобода).