Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1418

РЕШЕНИЕ №   1418
Прието с Протокол №   64/14.09.2007 г.
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45 от Наредба № 12 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба и с Решение № 864, прието с Протокол № 43/24.02.2006 г. Общинският съвет реши:
 

1. Одобрява допълнение на обща схема за разполагане на РИЕ /рекламна информационни елементи/, с площ над 3 кв.м., на територията на гр.Русе, включваща следните позиции:     

№ по
ред
№ по схема
Позиция
 
1
195-Б.
Кръгово движение на бул.Липник, Мототехника
4/3 м
2
195-В
Бул.”Липник” посока Румъния
4/3 м
3
189-А.

Бул.”Липник” в тр.площ срещу търг-к-с „Изток”

4/3 м
4
34-А
Бул.”България”, след бензиностанция Шел посока София
4/3 м
5
145-А
Бул.”Бозвели”вдясно посока “Цар Освободител”
4/3 м
6
145-В.
Бул «Бозвели» пред бл.4,
4/3 м
7
116-В
Бул. «Васил левски» преди бул.»Хр.Ботев»
4/3 м
8
117-А
Бул. «Васил Левски» преди бул. «Хр.Ботев»
4/3 м
9
78-А.
Бул. «България», детелината с бул.»Липник»
4/3 м
 

2. Одобрява допълнение на обща схема за разполагане на РИЕ (рекламно-информационни елементи), с площ до 3 кв. м., на територията на град Русе, включваща следните позиции:

 

по ред

по схема
Позиция
Размери
1
С-1
Бул.”Мидия Енос” пред ЖП гара
1.2/1.8 м
2
С-2.
Бул.”Скобелев” пред бл.”Поп Харитон”
1.2/1.8 м
3
С-3.
Бул.”Скобелев” преди спирката
1.2/1.8 м
4
С-4
Ул.”Борикова” пред оптика “Вега”
1.2/1.8 м
5
С-5
Ул.Борисова” пред М-Тел
1.2/1.8 м
6
С-6
Ул.”Борисова” пред Алианц
1.2/1.8 м
7
С-7
Ул.”Борисова” пред магазин на Оргахим
1.2/1.8 м