Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1420

РЕШЕНИЕ № 1420
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 34, ал.4 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Допълва свое решение № 1174, прието с протокол 54 от 21.12.2006 г. както следва: Домашен социален патронаж – картофобелачка – 2499 лв.