Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1421

РЕШЕНИЕ №   1421
Прието с Протокол №   64/14.09.2007 г.
 

             На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6, ал.5 от ПМС №175/24.07.2007 г., Общинският съвет реши:

 

             1. Определя численост и диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала в делегираните от държавата дейности и заведения във функци „ Здравеопазване”, считано от 01.07.2007 година, както следва:

 
               ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

                                                     

 
Бюджетна дейност
Числ.
01.01.
ш.бр.
Числ.
01.07.
щ.бр.
Ср.бр.РЗ от 01.01.
лева
Ср.бр.РЗ от 01.07.
лева
ФРЗ
2007 г.
лева
а
1
2
3
4
5

431 Детски ясли и ДМК

по заведения –                              Прил. № 1
 
246
 
266
 
261,10
 
282,91
 
836 909

469 – Други дейности по здравеопазване – училищно здравеопазване

 
 
106
 
 
86
 
 
283,08
 
 
330,30
 
 
350 479

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

 
352                                                                                                                                                                                                              
 

   352  

 
267,72
 
294,49
 
1 187 388