Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1422

РЕШЕНИЕ № 1422
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОБ и чл.68 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Русе, общинският съвет реши:

1. Приема за сведение информацията за касовото изпълнение на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2007 г.