Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1424

РЕШЕНИЕ № 1424
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС 20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 1207 от 09.02.2007 г., както следва:
Общинска администрация
Звено за вътрешен одит
– Емилия Стефанова Кертикова – ръководител – билети, считано от 01.08.2007 г.
– Елена Николаева Постникова – ст.вътрешен одитор – билети, считано от 01.08.2007 г.
– Марияна Илиева Колева – мл. вътрешен одитор – билети, считано от 01.08.2007г.
Функция “Образование”
ОУ„Отец Паисий” – Мартен – Йорданка Атанасова Минкова – главен счетоводител – билети, считано от 17.05.2007 г. на мястото на напусналата Деяна Стойнова Живкова.
ОУ „Никола Обретенов”
– Захаринка Николова Симеонова – главен счетоводител – билети, считано от 11.07.2007 г. на мястото на Донка Стефанова Георгиева
– Валя Стефанова Стефанова – ЗАТС – билети, считано от 02.05.2007 г. на мястото на Тодорка Панайотова Пенчева
ОУ „Олимпи Панов” – Правда Стефанова Кънева – главен счетоводител – билети, считано от 11.06.2007 г., като заместник на Гинка Василева Стефанова – майчинство.
Средношколско общежитие –Иваничка Йовова Дионисиева – ЗАС – билети, считано от 01.02.2007 г. на мястото на Антоанета Иванова Големанова – напуснала.
Функция „Здравеопазване”
Детска ясла № 5 – Румяна Григорова Любенова – зав.детска ясла – билети, считано от 01.07..2007 г., като заместник на Ирена Георгиева Захариева – майчинство.
Детска ясла Ново село – София Арефевна Горчева– касиер-домакин – билети, считано от 01.08.2007 г. на мястото на Гинка Дончева Кабаева – неплатен отпуск.