Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1425 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 6 и т. 33, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за ремонт на часовници, намиращ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. “Шипка” и ул. „Розова долина“, с площ от 6,25 кв.м. – т. 34 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 45,00 лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец”, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Байкал“, с площ от 3,60 кв.м. – т. 534 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 42,00 лв.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на плодове, зеленчуци, промишлени стоки, вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Дружба-1”, ул. “Гео Милев”, с площ от 41,36 кв.м. – т. 363 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 138,00 лв.
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на захарни изделия, промишлени стоки, вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Чародейка-Г-юг”, ул. „Тодор Икономов“, кв. 601, пред блок 212, с площ от 18,75 кв. м. – т. 514 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 106,00 лв.
5. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на кафе, ядки, захарни изделия, вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул. “Хан Аспарух”, пред №18, с площ от 5,10 кв. м. – т. 28 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 60,00 лв.
6. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на промишлени стоки, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец-изток”, до блок „Чинар“ и супермаркет №10, с площ от 23,50 кв. м. – т. 589 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 121,00 лв.
7. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул. “Велико Търново” и ул. „Княжеска“, с площ от 1,32 кв. м. – т. 2356 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 26,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)