Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1425

РЕШЕНИЕ № 1425
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.270, ал.2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на “Истър” ЕООД в ликвидация.