Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1427

РЕШЕНИЕ № 1427
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Допълва Наредба № 5 на ОбС Русе като създава ал.5 на чл.44 със следния текст: „Звено КООРС чрез открит телефон за сигнали на граждани регистрира обажданията за нарушения в дневник, в който се отчита констатациите от извършените проверки, както и наложените санкции за всеки конкретен случай.”