Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1428 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 59, ал. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява приложеното подписано Споразумение за сътрудничество между Община Русе и Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „ТЕОСИС“ за подготовката и изпълнението на Проект „Неделни и летни образователни занимания за деца и младежи в град Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)