Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1429

РЕШЕНИЕ № 1429
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Дава име на улица в гр.Русе, представляваща отклонение от бул.”Гоце Делчев” до паметник „Русофилите” РУСОФИЛИ.
2. Задължава Кмета на Община Русе да уведоми органите на МВР, поделенията на „ВиК” и „Енергоснабдяване” за именуваната улица.