Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1430 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и на чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общински съвет Русе реши:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2023 г. за изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2023-2024).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)