Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1430

РЕШЕНИЕ № 1430
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, т.15, във връзка с чл. 17, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.18, ал.2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва в учредяването на НПО с цел изграждането на тематичен клъстер “Мартенски музикални дни”.