Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1431 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да учреди МИРГ съвместно с Община Иваново и Община Борово.

2. Дава съгласие Община Русе да е водещ партньор в учредения МИРГ.

3. Дава съгласие учредения МИРГ да бъде представляван от Кмета на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)