Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1431

РЕШЕНИЕ № 1431
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 13 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България Общински съвет – Русе реши:

1. Създава кметство с. Долно Абланово.
2. Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник”