Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1432

РЕШЕНИЕ № 1432
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и Решение № 189/1996 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Да бъдат поставени паметни плочи със съдържание и текст, съгласно Приложение 1.
2. За тяхното изработване и монтаж да бъде изразходвана сумата от 4000 лева от общинския бюджет.
3. Проектът и ситуирането на паметните плочи да бъдат одобрени от Общински експертен съвет по устройство на територията.