Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1433 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява подписания Меморандум за сътрудничество между община Русе и Офиса на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, с цел улесняване на координацията и изпълнението на съвместни дейности, насочени към закрилата и предоставянето на услуги на лица, с предоставена временна или международна закрила или търсещи закрила в Община Русе, както и подкрепа на уязвимите местни общности за насърчаване на социалното сближаване между общностите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)