Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1433

РЕШЕНИЕ № 1433
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1.Предлага на Президента на Република България да опрости задължението на Стоян Друмев Стоянов, гр. Русе, ул. „Голям Богдан” 1 вх. 7 ет.3 ап. 19.