Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1434 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с в вх.№УТ-27-22/11.05.15 от Станко Добрев Станков, управител на „ЕВРО ЕР ПЕТРОЛ“ ООД, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с номер 000291, находящ се в землището на гр. Мартен в местността „Калето“;
2. Разрешава изработване план за застрояване на имот с номер 000291, находящ се в землището на гр. Мартен в местността „Калето“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)