Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1435

РЕШЕНИЕ № 1435
Прието с Протокол № 65/19.10.2007 г.

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. До полагане клетва на новоизбраните кметове на Община и кметства, избира:
– Володя Василев Кенарев – заместник-кмет по хуманитарни дейности на Община Русе за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Русе,
– Борис Георгиев Борисов за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Сандрово, Община Русе,
– Милена Пеева Йорданова за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Просена, Община Русе,
– Пламенка Николова Иванова за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Ново село, Община Русе,
– Валентина Георгиева Танева за временно изпълняващ длъжността кмет на гр. Мартен, Община Русе,
– Мюрадие Мехмед Яхия за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Ястребово, Община Русе,
– Емел Бейти Ефраим за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Семерджиево, Община Русе,
-Жасмина Иванова Стоименова за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Тетово, Община Русе,
– Милена Стойчева Христова за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Басарбово, Община Русе,
– Виолета Пеева Димитрова за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Николово, Община Русе,
– Росица Борисова Енчева за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Хотанца, Община Русе,
– Десислава Тодорова Йорданова за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Червена Вода, Община Русе.