Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1436

РЕШЕНИЕ № 1436
Прието с Протокол № 65/19.10.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.72 от ТЗ, Общинският съвет реши:

1.Приема оценката на апортната вноска в размер на 13 693 800 лв. , изготвена от определените от съда вещи лица за изграждането на универсална спортно зрелищна зала и обществен комплекс състоящ се от спортно-развлекателни и търговски елементи, хотелски и бизнес център, открити и закрити паркинги и озеленени терени за обществено ползване.