Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1440

РЕШЕНИЕ № 1440
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1; чл.5 и чл.21, ал.3 от Наредба №7, чл.31,ал.1, т.1.2.-А. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1,т.38 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет Русе реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ с площ над 3,00 кв. м. за срок от пет години, както следва:
1. Позиция № 22 от общата схема – вход от гр. София, в разделителната тревна ивица, преди отбивката за р-т Рибарска колиба, с размери 6,00м/3,00м
2. Позиция № 34-А от общата схема – бул. “България”, след бензиностанция “ШЕЛ”, посока гр. София, размери 4,00м/3,00м
3.Позиция № 47 от общата схема – бул.“България“ в участъка срещу Пожарната, с размери 12,00м/4,00м
4.Позиция № 59 от общата схема – в дясно на входа на ГКПП “Дунав мост”- с размери 4,00м/3,00м
5.Позиция № 78-А от общата схема – бул. “България”, детелината с бул. “Липник” с размери 4,00м/3,00м
6. Позиция № 116-В от общата схема – бул. “Васил Левски”, преди бул. “Христо Ботев” с размери 4,00м/3,00м
7. Позиция № 117-А от общата схема – бул. “Васил Левски”, преди бул. “Христо Ботев” с размери 4,00м/3,00м
8. Позиция № 133 от общата схема – ул.“Мидия Енос“пред бл. „Машпроект“, с размери 4,00м/3,00м
9. Позиция № 145-А от общата схема – бул. “Бозвели”, в дясно посока бул.”Цар Освободител” с размери 4,00м/3,00м
10. Позиция № 145-В от общата схема – бул. “Бозвели”, пред бл.№4, с размери 4,00м/3,00м
11. Позиция №146-А от общата схема – бул.“Цар Освободител“ и бул.“Хр. Ботев“ в разделителната ивица, с размери 4,00м/3,00м
12.Позиция № 148 от общата схема – бул.“Цар Освободител“ в разделителната ивица срещу у-ще „Йордан Йовков“, с размери 4,00м/3,00м
13. Позиция № 153 от общата схема – Кръгово движение, затревен участък срещу бул.“Скобелев“, с размери 4,00м / 3,00м 14.Позиция № 156 от общата схема – бул Кръгово движение – затревен остров”, с размери 4,00м / 3,00м 15.Позиция № 158 от общата схема – бул.“Цар Освободител“ до спирка, след кръстовището с бул „Липник“, в посока халите, с размери 4,00м / 3,00м
16.Позиция № 161-Г от общата схема – в тревната площ между оградата на северния тротоар и асфалтовата алея, южно от училище „Отец Паисий“, 70 м западно от паметника на Отец Паисий , с размери 4,00м / 3,00м
17.Позиция № 174 от общата схема – затревен остров между ул.“Стефан Стамболов“ – ул.“Николаевска“, с размери 4,00м / 3,00м
18.Позиция № 182 от общата схема – бул.“Скобелев“ – южно от у-ще „Ив.Вазов“ с размери 4,00м / 3,00м
19.Позиция № 183 от общата схема – бул.“Скобелев“ до спирката срещу СБА с размери 4,00м / 3,00м
20. Позиция № 188 от общата схема – бул.“Липник“, посока КАТ, вдясно на ската след ж.п.надлез с размери 4,00м / 3,00м
21. Позиция № 189-А от общата схема – бул. “Липник”, в тревната площ, срещу търговски комлекс”Изток”, с размери 4,00м / 3,00м
22. Позиция № 195-Б от общата схема – кръгово движение на бул. “Липник” до Мототехника, с размери 4,00м / 3,00м
23. Позиция № 195-В от общата схема – бул. “Липник”, посока Румъния, с размери 4,00м / 3,00м
24. Позиция № 204 от общата схема – в зелената площ на ул.“Тулча“, пресечка с ул.“Потсдам“ с размери 4,00м / 3,00м
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на ОбС е 14,04лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг с тайно наддаване по т.І, след влизане в сила Решение на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили търга с тайно наддаване със срок на договорите пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/