Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1441 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Създава работна група в състав:
  1. Деана Тонева – председател.
  2. Деница Иванова
  3. Нора Стоянова
  4. Наталия Кръстева
  5. Станимир Станчев
  6. Иван Петров Иванов
  7. Владо Владов
  8. Дауд Ибрям
  9. Работната група е със задача да бъдат продължени съвместните дейности с Общински съвет – Гюргево, като конкретните параметри ще бъдат уточнени след провеждане на заседанието на Общински съвет – Гюргево, предвидено в края на месец юли 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)