Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1441 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 6 от ЗОС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за отнемане на предоставеното право на управление на ОУ „Ангел Кънчев“, върху имота на бивше ОУ „Пейо Яворов“, намиращ се в гр. Русе по ул. „Братя Миладинови“ № 37.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)