Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1442 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава график за провеждане на заседанието на Общински съвет – Русе през месец септември 2023 г., както следва:
    • 21.09.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)