Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1443 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.26, ал.2, т.4 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, Протокол №37/22.06.2015 год. на Комисията по общинска собственост и докладна записка, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за дарение на вещи – общинска собственост, с балансова стойност в размер на 10 837,24 лева, находящи се в почивна станция „Просвещение“, с административен адрес: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, в полза на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Русе и МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе, подробно описани в Приложения №1 и №2, неразделна част от настоящото решение.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)