Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1447

РЕШЕНИЕ № 1447
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 48–то издание на МФ “Мартенски музикални дни” – 2008, съгласно Приложение № 1 и №2
2. Приема проекто-бюджета за 48-то издание на МФ Мартенски музикални дни” – 2008 , съгласно Приложение № 3 и № 4.
3. Възлага на Кмета на Общината да представи в срок до три месеца след приключването на фестивала пълен отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.