Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1451

РЕШЕНИЕ № 1451
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

 

На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.47, ал.8 от Наредба 1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество реши:
1.Да се дарят дълготрайни материални активи на второстепенни разпоредители с кредити по бюджета на община Русе и бюджетни организации, закупени със средства от общинския бюджет, както следва:
В лева

ОП „СП.ИМОТИ”

катамаран

1

6696

6696

 

двигател

1

3200

3200

 

снегорин

1

2000

2000

 

ЦДГ”РАДОСТ”

самох.валяк
лекотов.авт.
фризер

1
1
1

34000
12600
799

34000
12600
799

ЦДГ „ПРОЛЕТ”

хладилник

1

859

859

ОДЗ „СНЕЖАНКА”

съор. За детски площадки

3

3500

10500

СДГ „ЗОРА”

микробус

1

15000

15000

ДОМАШЕН СОЦ.ПАТРОНАЖ

зеленчукорезачка

1

2986

2986

ДСХ „ВЪЗРАЖДАНЕ”

автоклав

1

5946

5946

 

картофобелачка

1

2082

2082

ДВХФУ „МИЛОСЪРДИЕ”

трансп. Автомоб
с платформа

1

31970

31970

ОБЩИНСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР

кларинети

2

2200

4400

 

флейта

1

2600

2600

 

алт саксофон

1

1400

1400

 

тенор саксофон

1

1600

1600

ОП ППС

лекотов.автомоб.

1

15570

15570

 

лекотов.автомоб.

1

18699

18699

ОДЦКИ

озвучителна техника

1

15000

15000

 

Компютърна система

2

1096

2192

 

климатици

2

990

1980

 

климатици

4

1350

5400

 

климатици

2

587

1174

ДВХФУ

физиотерапевтичен апарат

1

3185

3185

КМЕТСТВО ЯСТРЕБОВО

Косачка

1

630

630

ОП”ДОХОДНО ЗДАНИЕ”

Санитарна количка

1

680

680

 

Еднодискова поч.машина

1

3846

3846

 

Водо и прахо съб.маш.

1

1970

1970

 

прахосмукачки

2

640

1280

ОП ППС

моторен свредел

1

1660

1660

 

генератор

1

333

333

ДСП

зеленчукорезачка

1

2986

2986

ЦДГ „ПРОЛЕТ”

Съоръжения за детска

1

5170

5170

 

площадка

1

1600

1600

 

 

1

3202

3202

ОП ППС

осцилоскоп

1

1045

1045

 

компютърна система

2

1096

2192

УСШ

компютърна система

2

0

0

ДЪРЖАВЕН АРХИВ

компютър

2

0

0

КМЕТСТВО БАСАРБОВО

компютър

1

727

727

ЦДГ „РАЛИЦА”

компютър

1

380

380

ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

компютър

1

0

0

 

компютър

1

295

295

ДЕТСКА МЛ.КУХНЯ

компютър

1

180

180

ДСХ „ВЪЗРАЖДАНЕ”

компютър

1

0

0

ДФВУ „МИЛОСЪРДИЕ”

компютър

1

0

0

 

компютър

1

493

493

РАДИОЦЕНТЪР

компютър

2

0

0

КДК

компютър

1

727

727

СПОРТНИ ИМОТИ

компютър

1

727

727

ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ”

компютър

1

727

727

ДОМ „НАДЕЖДА”

компютър

1

0

0

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

компютър

1

727

727

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

компютърна система

1

1096

1096

СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ

Компютърна система

1

984

984

2.Задължава се главния счетоводител на общината да предприеме необходимите действия по предаване на материалните активи и да се извършат съответните счетоводни записвания.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/