Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1452

РЕШЕНИЕ № 1452
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и договори Д01-978/26.10.2007г. и Д01-929/26.10.2007г., Общинският съвет реши:

І.Определя за училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство:
1. ОУ “Христо Смирненски” кв. Долапите – МПС марка Isuzu, модел Turquoise, 32+1 места, рег.№ CA 9324 KC;
2. ОУ “Г.С.Раковски” с. Ново село – МПС марка Otoyol, модел E 27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег.№ CA 6102 KT;
3. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. Николово – МПС марка Otoyol, модел E 27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег.№ CA 6105 KT;
4. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Семерджиево – МПС марка Peugeot, модел Boxer, 15+1 места, рег.№ C 7074 XX.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за приемо-предаването на моторните превозни средства и представяне на часови графици за транспорта на учениците от съответните населени места.