Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1453 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява допълнение в действащата обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с преместваем обект – павилион за продажба на пържени картофи, с площ от 6,25 кв.м., разположен върху част от имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Плиска”, пред бл. „Домостроител”, съобразно разположението, отразено в схемата-предложение, издадена на 11.02.2015 г. от Главния архитект на Община Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)