Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1455 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за 55-тото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през 2015 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)