Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1455

РЕШЕНИЕ № 1455
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8; ал.2 от ЗМСМА и чл.7 от Наредба №2 на ОбС-Русе за базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет-Русе реши:

1. Не променя (запазват се) базисните цени за отдаване под наем на обекти общинска собственост със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2 на Общински съвет – Русе, относно базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение № 1248 от 13.04.2007г.
2. Ал.6 на чл.2 от същата добива следния вид: За обектите, които не се ползват целогодишно за периода, в който не се ползват се заплаща 20% от договорената наемна цена за обектите, разположени в учебните заведения, а за тези с договори към отдел “Наемни отношения” – 50%.