Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1456 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

Одобрява Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2022 г., съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)