Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1456

РЕШЕНИЕ № 1456
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба на д-р Антон Въжаров, общинският съвет реши:

1. Да бъде прекратено изплащането на предвиденото в чл.22, ал.2 от ПОДОС, във връзка с чл.34, ал.1 и 2 от ЗМСМА възнаграждение на общинския съветник Антон Въжаров, с което отпада основанието за осигуряване, считано от месец 01 октомври 2007 г.