Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1457

РЕШЕНИЕ № 1457
Прието с Протокол № 67/23.11.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задължението на Петър Чавдаров Чивиков, гр. Русе, ул. „Мидия Енос” 4 вх. 4 ет. 6 ап. 7.