Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1458 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и §5, ал. 2 от ПЗР от Закона за концесиите Общинският съвет реши:

  1. Отказва изменение по отношение удължаване на срока на концесионен Договор № 1/16.10.2000 г. по предложение на Иво Христов Иванов, представляващ ЕТ „Иво Иванов-Ивона“, в качеството му на концесионер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)