Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1459 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Кметът на Община Русе да подпише споразумения за сътрудничество за реализацията на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ /с текст съгласно приложения №№ 1-9/ със следните общини и юридически лица:
1.1. Община Иваново /Приложение №1/,
1.2. Община Ветово /Приложение №2/,
1.3. Община Борово /Приложение №3/,
1.4. Русенски университет „Ангел Кънчев” /Приложение №4/,
1.5. МЦ „Медика-Експерт” ЕООД /Приложение №5/,
1.6. Сдружение на ОПЛ Русе /Приложение №6/,
1.7. Сдружение „Център Динамика”/Приложение №7/,
1.8. Сдружение „Еквилибриум”/Приложение №8/,
1.9. Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, /Приложение №9/.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)