Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 146 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Удостоява посмъртно със званието “Почетен гражданин на град Русе” арх. Танко Серафимов за неговите значими постижения в областта на архитектурата и за приноса му към развитието на инфраструктурата на гр. Русе.
2. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” г-н Пламен Бобоков за приноса му за развитие на икономиката и инфраструктурата на гр. Русе и като един от най-щедрите дарители в Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)