Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1464 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява допълнение в действащата „Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет – Русе на територията на гр. Русе, обслужващи търговията“, с :

1. Позиция № 2301 – гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.543, ъгъла на бл. №10, до стъпала пред Здравно заведение;

2. Позиция № 2302 – гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, ул. „Измаил“ №4, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.365, в близост до ограда на детска градина;

3. Позиция № 2303 – гр. Русе, ж. к. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.145, в близост до бл. „Марица“;

4. Позиция №2304 –  гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №85, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.187, в близост до спирка на градския транспорт №34;

5. Позиция №2305 – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2268, пред Училище „Йордан Йовков“, в близост до павилион за търговска дейност до спирка на градския транспорт №3;

6. Позиция №2306 – гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, ул. „Плевен“, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.251, в чупката на бл. „Перущица“ срещу бл. „Куманово“;

7. Позиция №2307 – гр. Русе, ж. к. „Чародейка-север“, ул. „Опълченска“ №23, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.23, в чупката на бл. №313 срещу сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.9.2;

8. Позиция №2308 – гр. Русе, ж. к. „Чародейка-север“, ул. „Опълченска“ №121, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.33, в чупката на бл. №307;

9. Позиция №2309 – гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, ул. „Сан Стефано“, на територията на ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.148, на гърба на бл. „Първа пролет“, ъгъла с ул. „Сан Стефано“;

10. Позиция №2310 – гр. Русе, по ул. „Независимот“, ПИ с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1615.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)