Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1469 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от ТЗ, Общинският съвет реши:

1. Прекратява дадените пълномощия на Наталия Кръстева като представител на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „НОВА ДЕНИЦА” АД.
2. Определя за представител в Общото събрание на акционерите на „НОВА ДЕНИЦА” АД Събина Павлова.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)