Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1470 Прието с Протокол № 52/16.07.2015 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дата за провеждане на заседание на ОбС – Русе през месец септември, както следва:
– 17.09.2015 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)