Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1473 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК и чл. 24а, ал. 10 и ал. 11 от Закона за автомобилните превози, и във връзка с чл. 24, ал. 4 и ал. 5 от  Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, Общински съвет – Русе реши:

§ 1. Определя цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, считано от 01.01.2024 г., както следва:

1. Минимални цени:

            1.1 Дневна тарифа – 1.05 лв.;

            1.2 Нощна тарифа – 1.20 лв.

2. Максимални цени:

            2.1 Дневна тарифа – 1.50 лв.;

            2.2 Нощна тарифа – 1.80 лв.

§ 2. Определя максимален брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Русе – 700 броя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)