Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1474 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.99 г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на транспорта, Общински съвет – Русе реши:

Приема Актуализация на местоположението, броя на местата на таксиметровите стоянки и обозначаването им  в гр. Русе, като:

§ 1. Закрива таксиметрови стоянки, както следва: 

1.1. На ул. „Чипровци – пробива“  в посока ул. „Петрохан“ с 5 броя места.

1.2. На ул.  „Борисова“ – пред бл. „Лермонтов“ с 5 броя места.

1.3. В кв. Дружба 3, пред бл. 12 с 2 броя места.

1.4. До зелената ивица успоредна на бул. „Мидия Енос“ с 2 броя места.

1.5. На ул.  „Воден“ (паркинга срещу п. кл. 20) с 4 броя места.

1.6. На ул. Славянска, след пл. Елиас Канети – в ляво на платното не е обозначена след ремонта на ул. „Славянска“ с 4 броя места.

1.7. На бул. Придунавски при ул. Н.Палаузов на уширението (площадчето) не е обозначена след ремонта на бул. „Придунавски“ с 3 броя места.

1.8. В кв. Здравец-Изток, ул. „Байкал“ посока Олимп (пред Митницата) с 5 броя места.

1.9. На ул. „Студентска“  след кръстовището с ул. „Янтра“ в ляво на тротоара (паркинга) пред РУ „А. Кънчев“ с 3 броя места.

1.10. На ул. „Войводова“ при бул. „Фердинанд“ с 6 броя места.

1.11. На ул. Николаевска пред Кабел комерс с 2 броя места.

1.12. На ул. Николаевска на пл. Левски с 4 броя места.

1.13. На ул. „Олимпи Панов“ – не е обозначена след ремонта на ул. „Александровска“ с 2 броя места.

1.14. На Централна ЖП гара /паркинга до стълбището за автогарата и в ляво от жп гарата/ с 15 броя места.

§ 2. Увеличават се местата на таксиметровите стоянки намиращи се на:

2.1. На бул. „Цар Освободител“ в посока СБА след ул. „Болярска“ /начало след м-на за дънкови облекла/ от 3 броя стават 5 броя.

2.2. На бул. „Цар Освободител“ пред Автогара-Юг по посока Мелницата /начало пред аптеката/ от 3 броя стават 5 броя.

2.3. На ул. „Борисова“-преди Икономическия техникум в посока ЖП гара от 4 броя стават 8 броя.

2.4. На ул. „Г. С. Раковски“ в участъка между ул. „П. Д. Петков“ и ул. „Ангел Кънчев“ от 5 броя стават 7 броя.

2.5. На ул. „Независимост“ пред ДКЦ-1 от 5 броя стават 10 броя.

§ 3. Намаляват се местата на таксиметровите стоянки намиращи се на:

3.1. В кв. Дружба 3, пред бл. 6 от 10 броя стават 5 броя.

3.2. На ул. „Чипровци“ след спирка „Стадион Дунав“ от 6 броя стават 4 броя.

3.3. На ул. „Борисова“ – бл. „Пушкин“ от 5 броя стават 2 броя.

3.4. На ул. „Н. Петков“ пред бл. „Мара Гидик“  от 5 броя стават 2 броя.

3.5. На ул. „Цар Калоян“  при Транспортна болница от 5 броя стават 3 броя.

3.6. На ул.  „Рига“, странично при бл. Ивайло от 5 броя стават 3 броя.

3.7. При п.в. Охлюва от 5 броя стават 3 броя.

§ 4. Да се обособят таксиметрови стоянки:

4.1. На ул. „Студентска“ в дясно , преди кръстовището с ул. „Янтра“ пред втори корпус на РУ,  която да действа като стоянка  в часовете от 07:00 до 19:00, с 5 броя места.

4.2. На изхода на хотел Рига след бариерата в дясно с 6 броя места.

4.3. Пред Исторически музей с 2 броя места.

4.4. На ул. „Николаевска“ пред Стоматологията, около входа с 2 броя места.

4.5. На ул. „Захари Стоянов“ срещу Комплекс Радилон с 2 броя места.

4.6. На ул. „Муткурова“ в ляво преди кръстовището с ул. „П. Д. Петков“ с 3 броя места, която да действа като таксиметрова стоянка  в часовете от 07:00 до 21:00 .

4.7. На ул. „Борисова“, посока Център, между  ул. „Мария Луиза“ и ул. „Панайот Хитов“ с 5 броя места.

4.8. В кв. Здравец-Изток, пред бл. Енергетик-2 в посока КАТ на локалното платно с 5 броя.

4.9. На ул. Олимпи Панов ( срещу малката община )  с 5 броя  места която да действа като стоянка  в часовете от 19:00 до 08:00, като се използват 3-те служебни абонамента на община Русе и следващите 2 служебни абонамента на юридическо лице.

4.10. На Централна ЖП гара: 3 броя места на паркинга между Централна ЖП гара и Автогара-Юг, 2 броя места срещу Митницата и 5 броя места на паркинга срещу Пощата.

4.11. На ул. „Братислава“ на паркинг срещу служебен вход МБАЛ Медика с 5 броя места.

§ 5. Направените изменения да се отразят в Приложение № 1 за утвърдените такси-стоянки към Решение №645 Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

§ 6. В тримесечен срок от приемане на настоящето решение, таксиметровите стоянките да се маркират и обозначат:

6.1. При спазване на чл.130, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 18/23.07.01 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

6.2. С пътен знак В27 и  допълнителна табела Т18.1.

6.3. Където е необходимо, с допълнителна табела  Т10 указваща часовете на действие като таксиметрова стоянка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)