Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1479 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 6, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда и чл. 4, ал. 6, т. 1 от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)