Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1480 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 3, т. 6 и т. 7, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 на Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява договор за сътрудничество с „EКОПАК БЪЛГАРИЯ“АД, с който се цели подпомагането на разделното събиране и сортиране на отпадъците от опаковки и от отпадъчните материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските обекти на територията на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)