Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1484 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява Меморандум за сътрудничество между Община Русе и Университета за национално и световно стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)