Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1486 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 2,1 ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 7, ал.1, т. 2  от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

Одобрява изменение на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „З“ /пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе и Специфични правила за приложението ѝ.    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)