Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1486 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г., както следва:

По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
Дейност „ Общинска администрация“
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 1
1. Светла Белчева Балтаджиева – специалист в отд. „Търговия и наемни отношения“- новоназначена – билети
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 2
1. Галя Стефанова Иванова – медицинска сестра- Русе-Семерджиево-Русе – билети
2. Пламена Йовова Колева – медицинска сестра – Русе-Хотанца- Русе – билети
3. Илияна Друмева Калчева – медицинска сестра- Русе-Ново село-Русе- билети
4. Галина Георгиева Колева – медицинска сестра- Русе-Мартен-Русе- билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)