Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1488 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т. 7 и 8 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, както и с чл. 4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе-град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1.Приема изменение на бюджета на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г., съгласно Приложение №1
2.Приема изменение на Работна програма „Русе-град на свободния дух 2015“, съгласно Приложение 2

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)

 Приложение1,

 
Проект за актуализация на бюджет на Общинска фондация
„Русе-град на свободния дух“  за 2015 г.
Приходи
Разходи
 
 
Първоначално заложени
Актуализирани стойности
1. Преходен остатък от целеви дарения през 2014 г.
15 562 лв.
1. Човешки ресурси
32 277 лв.
29 237 лв.
2. Целева субсидия от бюджета на Община Русе за 2015 г.
100 000 лв.
2. Външни услуги
(в това число Комуникационна и рекламна кампания)
18 000 лв.
19 018 лв.
3. Частни дарения
4. Командировки в страната и чужбина
6 000 лв.
500 лв.
 
планирани
реализирани
145 000 лв.
148 864 лв.
5. Фонд „Местни инициативи“
„Лицата на Русе“
204 285 лв.  
215 671 лв.
Общо приходи
260 562 лв.
264 426 лв.
Общо разходи
260 562лв.
264 426лв.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                   (засл. проф. В. Пенчев)
Приложение 2
 
Работна програма „Русе – град на свободния дух“ 2015
 
Проект
Партньор
Период/
Дата на изпълнение
Ф Е В Р У А Р И – М А Р Т
Участие на ученика Николай Димитров  и учителката му Даниела Кюркчиева в
концерт в Лондон във връзка със спечелена награда Grand Prize от Международен конкурс Grand Prize Virtuoso
УН на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“
11-15 март 2015 г.
Участие на отбор от МГ „Баба Тонка“ в международен конкурс „Математика и проекти“,  Москва (Русия)
УН на МГ „Баба Тонка“
март – 5 май 2015 г.
Четвърти международен фестивал на китарните оркестри и ансамбли „Китарните центрове на Европа“
УН на НУИ
„Проф. Веселин Стоянов“
януари – април 2015 г.
Проект „Калейдоскоп“
УН на НУИ
„Проф. Веселин Стоянов“
февруари – април 2015 г.
Подпомагане на ученически отбор за участието му в национални и международни математически състезания
УН на СОУ „Христо Ботев“
февруари – декември 2015 г.
Участие на Тереза Тодорова в „American Protégé“, Ню Йорк (САЩ)
УН на НУИ
„Проф. Веселин Стоянов“
март 2015 г.
А П Р И Л
Проект „Джаз пътешествие“
Фондация
„Петър Петров-Парчето“
февруари – май 2015 г.
Проект „Дунавски театрални мостове“
ДТ „Сава Огнянов“
7 април 2015 г.
Участие в „Shell Eco Marathon“ 2015
РУ „Ангел Кънчев“
21 – 24 май 2015 г.
Проект „Деца, История, Изкуство – Приказки за „Сексагинта Приста“
Сдружение „Приятели на музея“ – Русе
1 март – 31 май 2015 г.
Конкурс – живопис, графика, фото
СТПД „Академик“
1 февруари – 31 май 2015 г.
Мюзикъл против агресията „Не слизай в ада“
Сдружение „Артистисимо“
април – декември 2015 г.
Първи национален събор на ретро автомобили
„Ретро уикенд в Русе“
Фондация „Русе – град на свободния дух“
25 април 2015 г.
М А Й
Участие на Мирела Димитрова от СОУЕЕ в XVII Международен конкурс за детско творчество „Бозторгай“ в Алмати, Казакстан
УН на СОУЕЕ
 
28.05. до 02.06.2015 г.
„Джаз за деца с Венци Благоев“
Фондация „Русе – град на свободния дух“
Май 2015 г.
Финансиране на елитна танцова двойка
Клуб „Настроение“
април – декември 2015 г.
„2015 – Година на Канети“
Международно дружество „Елиас Канети“
януари – декември 2015 г.
„Лаборатория XXI“
УН на МГ „Баба Тонка“
януари – октомври 2015 г.
Ю Н И
Парад на приказните герои-веселяците
Сдружение „Русенче“
20 април-1 юни 2015 г.
Проект „Комикс без граници“
РБ „Любен Каравелов“
юни – декември 2015 г.
Проект „Кулинарни традиции и новаторство“
ПГ по туризъм Русе
1 юни – 31 декември 2015 г.
Пленер „Русе – град на свободния дух“
Дружество на художниците – Русе
1 юни – 7 юли 2015 г.
Международен фестивал на пясъчните скулптури
Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
Юни 2015 г.
Международно партньорство между ученици от СОУПНЕ „Фр. Шилер“ и  ученици от училище „Золотурн“ (Швейцария)
СОУПНЕ
„Фридрих Шилер“
28 юни –3 юли 2015 г.
Участие на група „Еделвайс“ в Международен фестивал в гр. Мангалия, Румъния
НЧ  „Христо Ботев“
22 юни – 28 юни 2015 г.
Дунав рок фест
Сдружение „Вдъхновение“
30 юни 2015 г.
Ю Л И
Участие на отбор на АГ „Гео Милев“ в  Международно състезание по дебати в Чехия
УН на АГ „Гео Милев“
 
м. юли
Международна лятна академия „Алегра“
Фондация „Алегра“
3 юли – 20 юли 2015 г.
Лятна детска академия
Фондация
„Бистра и Галина“
6 – 17 юли 2015 г.
Салса Уикенд
Салса Клуб „Амигос“
10 – 12 юли 2015 г.
Участие в International Festival Italy, гр. Флоренция (Италия)
Сдружение „Импулс“
10 – 18 юли 2015 г.
Global Citzen: Kindergartens
АИСЕК-Русе
12 юли-28 август 2015 г.
АВГУСТ
Участие на София Руменова Енчева от 7 клас в СОУЕЕ в Space Camp Turkey
УН на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“
9-16 август 2015 г.
Участие на Николай Димитров в Международен фестивал в Гърция
УН на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“
18-30 август 2015 г.
С Е П Т Е М В Р И
Проект „Русе – бряг към различни хоризонти“
УН на СОУ „Христо Ботев“
май – декември 2015 г.
Европейско турне на група „Claymore“
Сдружение „Клуб Мечтание“
1 – 30 септември 2015 г.
Месец на Русе в туристическия сайт peika.bg
Фондация „Русе – град на свободния дух“
септември 2015 г.
Участие на ученици от МГ „Баба Тонка“ в 6-ти Международен фестивал на младите математици в град Созопол
УН на МГ „Баба Тонка“
6 – 13 септември 2015 г.
GREENROCKFESTRUSE 2015 с участието на „Назарет“ и рок групи от страната и чужбина
Сдружение
„Грийн Рок Фест“
13 септември 2015 г.
Детски панаир
Фондация „Изиарт“
19 – 20 септември 2015
О К Т О М В Р И – Н О Е М В Р И
Конкурс за учители
„Посланик на свободния дух“, посветен на 1 ноември –
Денят на народните будители
Фондация „Русе – град на свободния дух“
1 септември – 1 ноември 2015 г.
Участие на ученичката от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ Катрин Терзич в международен конкурс ”Young Pianist of the North”
УН на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“
24 -28 ноември 2015г.
„Запази духа на Русе“
СБЖ
април – октомври 2015 г.
Д Е К Е М В Р И  2 0 1 5
Я Н У А Р И  2 0 1 6

РУСЕ АЙС ФЕСТ 2015
(Фестивал на ледените фигури)
Фондация „Русе – град на свободния дух“,
Община Русе
декември 2015 г.
януари 2016 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                   (засл. проф. В. Пенчев)