Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1490 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подписаните споразумения за сътрудничество за реализацията на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ със следните общини и юридически лица:
1.1. Община Иваново /Приложение №1/,
1.2. Община Ветово /Приложение №2/,
1.3. Община Борово /Приложение №3/,
1.4. Русенски университет „Ангел Кънчев” /Приложение №4/,
1.5. МЦ „Медика-Експерт” ЕООД /Приложение №5/,
1.6. Сдружение на ОПЛ Русе /Приложение №6/,
1.7. Сдружение „Център Динамика”/Приложение №7/,
1.8. Сдружение „Еквилибриум”/Приложение №8/,
1.9. Association “Bulgarian-Romanian Trans-border Mediation Institute” /Приложение №9/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)